Certyfikat przydatności do stosowania w elektroenergetyce dotyczący naszych końcówek i złączek kablowych